Historia

Nazwa karate-do określająca okinawską sztukę walki bez użycia broni (toudi lub te) pojawiła się na początku XX wieku, Po raz pierwszy użył jej w roku 1905 Hanashiro Chomo w swojej publikacji Karate-do Kumite, Dai Nippon Butokukai (organizacja powołana przez rząd japoński do koordynacji i rozwoju klasycznych sztuk walki) zaproponował ją w 1933 roku, a mistrzowie okinawscy ostatecznie przyjęli nazwę karate-do w 1936 roku. Powód zmiany nazwy był dość prozaiczny, toudi-jutsu zbytnio wskazywała na chińskie pochodzenie (tou oznacza chiński, di lub te oznacza pięść), a w przedwojennej mocno militarystycznej Japonii szerzył się nacjonalizm i generalnie dominowało nastawienie antychińskie. Aby więc móc promować karate w Japonii (poza Okinawą) należało znaleźć nazwę, która bardziej pasowała by do japońskiego budo. Można by się zastanawiać dlaczego dbający o tradycję mistrzowie zgodzili się na zmianę nazwy swojej sztuki walki, ale trzeba mieć na uwadze dwa fakty. Po pierwsze tak naprawdę na Okinawie nie istniała żadna oficjalna nazwa tej sztuki, czasami nazywano ją toudi czasem po prostu te. Po drugie karate zaczynało być popularne w Japonii, gdzie przyjęła się nazwa karate-do i pozostawanie przy starych określeniach mogło skutkować tym, że karate przestanie być kojarzone z Okinawą i zupełnie odetnie się od swoich korzeni. Poza tym w tamtym czasie miała miejsce swoista rewolucja w sposobie nauczania i celu uprawiania karate. Wcześniej toudi uprawiano jedynie dla samoobrony, mistrz miał najwyżej kilku uczniów, a całe nauczanie odbywało się w sekrecie. Na początku XX wieku wprowadzono karate do programu szkolnego, organizowano pokazy, a celem nie była już samoobrona, a raczej ogólny rozwój fizyczny i psychiczny. Pojawiły się również pomysły organizowania zawodów na wzór judo i kendo co wcześniej był nie do pomyślenia. Toudi się zmieniało, łatwiej więc przychodziła decyzja zmiany nazwy. Podsumowując można zgodzić się ze stwierdzeniem, że karate-do dla toudi-jutsu jest tym czym judo dla ju-jutsu lub kendo dla ken-jutsu.